DÀN TIỆP
dan-tiep

Dàn tiệp

Chống tăng thép: 1000 bộ. Thép chống và giằng chống các loại U, V, I, thép hộp. Và các loại thiết bị dàn giáo khác.
Khuyến mãi