detail
Diện tích : 4200 m2 sàn
Địa điểm : 21 Lý Thường Kiệt - TP Đà Nẵng
Chủ đầu tư : Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng
Thời gian thực hiện : 10 tháng
Tổng mức đầu tư : 27 tỷ
Mô tả : Công trình dự kiến hoàn thành vào thời gian :2017