detail
Diện tích : 10.000m2
Địa điểm : Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Chủ đầu tư : Trường cao đẳng Hữu Nghị Việt - Hàn
Thời gian thực hiện : 12 tháng
Tổng mức đầu tư : 40 tỷ.
Mô tả : Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.Công trình đã hoàn thành thi công vượt tiến độ.