detail
Diện tích : 1200 m2 sàn
Địa điểm : Cảng hàng không, sân bay Chu Lai - Quảng Nam
Chủ đầu tư : Hàng không Việt Nam
Thời gian thực hiện : 10 tháng
Tổng mức đầu tư : 27 tỷ